آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ صبح جمعه ۱۲ مرداد در دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند،  در این آزمون ۹۹۴ داوطلب از شهرستانهای استان خراسان جنوبی به جز شهرستان طبس شرکت کردند. 
در آزمون یاد شده  که به طور همزمان در سراسر کشور  برگزار شد ۵۵۷ داوطلب مرد و ۴۳۷ داوطلب زن در ۱۶ کد رشته امتحانی حضور داشتند. 
آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در  خراسان جنوبی علاوه بر مرکز استان در شهرستان طبس برگزار گردید.
zarton