در جلسه ای که پیش از ظهر امروز دوشنبه 19 شهریور در دفتر مدیریت امور اداری و پشتیبانی برگزار شد، سرپرست جدید نقلیه دانشگاه بیرجند معرفی شد.

در این جلسه که رؤسای ادارات مدیریت امور اداری و رئیس شورای صنفی نیز حضور داشتند از خدمات ناصر سرحدی در واحد نقلیه در 20 سال سابقه مسئولیت این واحد تقدیر و تشکر به عمل آمد.

همچنین بنا به ابلاغ صادر شده از سوی دکتر علی اله رسانی مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه، علی اصغر ابتهاج به عنوان سرپرست جدید واحد نقلیه معرفی گردید.

19.06.97