حجه الاسلام دکتر ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیأت علمی طی حکمی علی اکبر پیراسته

docu0046کارشناس مسئول حقوقی دانشگاه بیرجند را به عنوان بازرس دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.

براساس این انتصاب بازرسی از عملکرد و وضعیت و تشکیلات هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی دانشگاه های شهید باهنر کرمان، ولیعصر رفسنجان، هرمزگان،زابل، سیستان و بلوچستان، دریانوردی و علوم دریایی چابهار به علی اکبر پیراسته کارشناس مسئول حقوقی دانشگاه بیرجند محول شده است.