دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی، دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند را به عنوان رئیس شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان خراسان جنوبی منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، در خصوص تشکیل شبکه ملی جامعه و دانشگاه با استناد به بند 4 ماده 2 اساسنامه این شبکه و به موجب این حکم، جناب عالی به مدت دو سال، به عنوان رئیس شبکه در استان خراسان جنوبی منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری نخبگان و خبرگان استانی در تحقق اهداف شبکه، به ویژه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه، موفق و مؤید باشید.
شبکه ملی جامعه و دانشگاه که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده است فرصتی برای ایفای رسالت اجتماعی دانشگاه به عنوان کانون تفکر و دانشجویان به عنوان قشر جوان و نخبه در جامعه است.