1468475000 exam results

آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی روزهای پنج شنبه و جمعه پانزدهم و شانزدهم تیرماه در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
در این آزمون 5405 نفر از داوطلبان شهرستان بیرجند حضور دارند که 1746 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی، فنی و علوم انسانی، 450 نفر در گروه آزمایشی هنر، 2443 نفر در گروه علوم تجربی و 766 نفر در گروه آزمایشی زبانهای خارجی به رقابت می پردازند.
داوطلبان این حوزه آزمون به لحاظ جنسیت 3309 نفر زن و 2096 نفر مرد هستند.
باجه رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری شهرستان بیرجند با حضور نماینده سازمان سنجش روزهای سه شنبه و چهارشنبه 13 و 14 تیرماه از ساعت 30/8 تا 12 و 14 تا 18 در محل دانشکده هنر واقع در میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدای دانشگاه بیرجند پاسخگوی داوطلبان می باشد.
شایان ذکر است آزمون سراسری سال 1396 در بیرجند و مراکز 10 شهرستان استان خراسان جنوبی برگزار می شود.