چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1126

مسابقات والیبال اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه بیرجند با حضور شش تیم شرکت کننده برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم های امور اداری، دانشکده مهندسی و دانشکده کشاورزی به مقام اول تا سوم دست یافتند.

1_1
1_2