آزمون های کاردانی نظام جدید، ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1396، به ترتیب؛ صبح و بعد از ظهر روز جمعه 13 مرداد ماه همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی در حوزه آزمون دانشگاه بیرجند و شهرستان های طبس و قائنات برگزار می شود.

دکتر ناصر ندا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در این باره گفت : در آزمون صبح جمعه، تعداد 1806 نفر داوطلب در حوزه دانشگاه بیرجند، 391 نفر داوطلب در شهرستان قائنات و 167 نفر داوطلب در شهرستان طبس در آزمون کاردانی نظام جدید شرکت می کنند.

وی افزود: در عصر جمعه در حوزه دانشگاه بیرجند،839 نفر و در شهرستان طبس نیز 60 نفر داوطلب در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته حضور خواهند داشت.

داوطلبان استان خراسان جنوبی در آزمون های مذکور به لحاظ جنسیت 1320 نفر زن و 1943 نفر مرد هستند.

شایان ذکر است که باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه ازمون در مرکز استان، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 11 و 12 مرداد ماه ، در محل پردیس شهدای دانشگاه بیرجند، واقع در میدان شهدا ، خیابان دانشگاه ، صبحها از ساعت 8:30 تا 12 و بعد از ظهرها از ساعت 14 تا 18 دایر خواهد بود.