برگزاری دوره آموزشی تایپ پیشرفته

۰۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۰ کد : ۸۶۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۴

دوره آموزشی تایپ پیشرفته ،ویژه (مسئولین دفتر،متصدیان امور دفتری و سایرکارشناسان مرتبط)به ظرفیت 30نفر در محل سایت شماره 2 کتابخانه مرکزی و مرکزاطلاع رسانی در تاریخ های ذیل برگزار می گردد.

نام دوره

ساعت

ایام هفته

تاریخ

 

 

تایپ پیشرفته

 

 

13-15

یکشنبه

97/09/11

جهارشنبه

97/09/14

یکشنبه

97/09/18

جهارشنبه

97/09/21

یکشنبه

97/09/25

جهارشنبه

97/09/28