تازه های نشر


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
ردیف نوع کتابعنوانپدیدآورندهتاریخ انتشار
1ترجمهمبانی چشم انداز کیهانی (جلد اول)دکتر کاظم نفیسی و همکاران1397
2تالیفتحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانیمحمد ناظری تهرودی و دکتر یوسف رمضانی1397
3تالیفروش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافیدکتر احمد آریافر و مجید کیخای حسین پور1397
4ترجمهگوشت شتر و فرآورده های آندکتر محمدحسن فتحی نسری و همکاران1396
5تالیفمبانی تصمیم گیری چند معیارهدکتر نسیم نصرآبادی1396
6تالیفشیمی صنعتی امهندس سعید آقاجانی1396
7ترجمهمهندسی آبیاری برقابیدکتر علی شهیدی و همکاران1396
8تدوین و گردآوریبهینه سازی مهندسی با استفاده از نرم افزار MATLABدکتر جواد زراعتکار مقدم و دکتر حمید فرخی1396
9تالیفتدریس اثر بخش و اثر بخشی تدریسدکتر هادی پور شافعی و همکاران1396
10ترجمهراهنمای کاربران نرم افزار WinSRFR4.1دکتر عباس خاشعی سیوکی، شهلا مرادی کشکولی1395
آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۷