اخبار

افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه در راستای تامین زیرساخت لازم جهت حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرینی و ثروت آفرینی در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ با حضور آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.

ادامه مطلب

تشکیل جلسه کمیته پژوهش استان مدیریت گالری

جلسه کمیته پژوهش استان به ریاست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و نمایندگان ( استانداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه علوم پزشکی ، بنیاد نخبگان ، مرکز تحقیقات کشاورزی، جهاد دانشگاهی ) به منظور بررسی طرح های اولویت دار دستگاه های اجرایی استان در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۱۰/۱۱ در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

تشکیل جلسه سند راهبردی حوزه معاونت پژوهش و فناوری مدیریت گالری

جلسه با حضور آقای دکتر محمد حسین خسروی مجری طرح تدوین سند راهبردی و معاون پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه در راستای تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۱۰ برگزار گردید.

ادامه مطلب