نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تعاریف و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتیآیین نامه های و مقررات پژوهشی-ملی(تنظیم نشده)
آیین نامه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن های علمی ایرانآیین نامه های و مقررات پژوهشی
آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن های علمی ایرانآیین نامه ها
دستورالعمل تدوین، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های و مقررات انتشارات
فرم درخواست ماموریت پژوهشیفرم های پژوهشی
پرسشنامه درخواست تعیین یا تایید اعتبار علمی_پژوهشیفرم های پژوهشی
پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریهفرم های پژوهشی
پرسشنامه مخصوص اعضاء هیات تحریریه نشریهفرم های پژوهشی
پرسشنامه مدیرمسئول نشریهفرم های پژوهشی
فرم پرسشنامه طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم خلاصه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
تفاهم نامه همکاری فناوری و تجاری ساری بین وزرات علوم و اتاق بازرگانیتفاهم نامه های کارآفرینی
تفاهم نامه همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارتتفاهم نامه های کارآفرینی
تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتفاهم نامه های کارآفرینی
تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه بیرجند و شرکت کویرتایرتفاهم نامه های کارآفرینی
آیین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورآیین نامه های کارآفرینی-ملی
برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیانآیین نامه های کارآفرینی-ملی
آیین نامه طرح پسا دکترای صنعتیآیین نامه های کارآفرینی-ملی
فرصت مطالعاتی داخل کشور در واحدهای صنعتی ویژه اعضای هیات علمیآیین نامه های کارآفرینی-ملی
دستورالعمل طرح فارغ التحصیلان جوان دانشگاهیآیین نامه های کارآفرینی-ملی