نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
استاندارد سازی نشریات معتبر علمی بر اساس معیارهای بین المللیآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در ISCآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه تعیین اعتبار مجلات علمی کشورآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه پرداخت هزینه چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی - پژوهشی داخل و خارج از کشورآیین نامه های مجلات و انتشارات
شیوه نامه تدوین و نگارش کتاب انتشارات دانشگاهآیین نامه های مجلات و انتشارات
دستورالعمل تدوین، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه امتیاز دهی کتابآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه انتشارات دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
قرارداد چاپ کتاب با سرمایه انتشارات دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
قرارداد چاپ کتاب با هزینه شخصیآیین نامه های مجلات و انتشارات