نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تعاریف و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتیآیین نامه های و مقررات پژوهشی-ملی(تنظیم نشده)
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشیآیین نامه های و مقررات پژوهشی-ملی
شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محورآیین نامه های و مقررات پژوهشی-ملی
آیین نامه تشخیص و حمایت از شرکت های دانش بنیانآیین نامه های و مقررات پژوهشی-ملی
فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه هاآیین نامه های و مقررات پژوهشی-ملی(تنظیم نشده)
آیین‌نامه نمایه‌سازی استنادی نشریات معتبر علمی درISCآیین نامه های و مقررات پژوهشی-ملی(تنظیم نشده)
آیین نامه تعیین اعتبار مجلات علمی کشورآیین نامه های و مقررات پژوهشی-ملی
آیین نامه اجرایی دوره تحقیقاتی پسا دکتری (Postdoc)آیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
آیین نامه و دستورالعمل طرح های پژوهشی دانشجوییآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
دستورالعمل تدوین، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
آئین نامه بازنگری شده طرح های پژوهشی داخلی دانشگاهآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرحهای پژوهشیآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
گردش کار طرح های پژوهشی داخلی دانشگاه بیرجندآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
آئین نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
دستورالعمل مرجع نویسی پروپوزال و گزارش نهایی طرح پژوهشی سبک APAآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
دستورالعمل پرداخت حق عضویت اعضاء هیات علمی دانشگاه بیرجند در انجمن های علمی داخلی و بین المللیآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
آئین نامه تخصیص پژوهانه اعضای هیات علمیآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
دستورالعمل شرکت در کارگاههای علمی داخل و خارج کشور بدون ارائه مقالهآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی
ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﭘﮋوھﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺘﺮکآیین نامه های و مقررات پژوهشی-داخلی