پایان فرآیند ارزیابی عملکرد ۱۳۹۷ کارکنان دانشگاه بیرجند

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۳۳۵۷ اخبار اطلاعیه اطلاعیه های مهم آخرین اخبار
تعداد بازدید:۴۳۶
پایان فرآیند ارزیابی عملکرد ۱۳۹۷ کارکنان دانشگاه بیرجند

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه خبر داد: در راستای اجرای موضوع ماده 50 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1397 کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه بیرجند به پایان رسید. نتایج این ارزیابی در نهایت به تایید هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد رسید و نمرات بدست آمده از ارزیابی عملکرد بر روی مزایای شغلی نظیر ترفیع پایه و ارتقای رتبه اثرگذار خواهد بود .