ثبت نام حلقه های صالحین

فرم ثبت نام در حلقه های صالحین بسیج اساتید دانشگاه بیرجند

ثبت نام حلقه های صالحین بسیج اساتید دانشگاه بیرجند
 • 0
 • دسته
  1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • شماره تماس همراه*
  4
 • وضعیت عضویت در بسیج اساتید:*فقط یک گزینه را انتخاب کنید
  عضو هستم
  عضو نیستم
  نمی دانم/مایل به عضویت هستم
  5
 • وضعیت عضویت در حلقه صالحین*فقط یک گزینه را انتخاب کنید
  عضو بوده ام
  عضو نبوده ام
  نمی دانم
  6
 • چه زمانی را برای برگزاری حلقه صالحین پیشنهاد می کنید؟*
  ساعات اداری
  ساعات غیر اداری
  فرقی نمی کند
  7