روز جهانی اوتیسم

تاریخ برگزاری : ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ تقویم مرکز مشاوره و درمان
روز جهانی اوتیسم

 اختلالات طیف اوتیسم به گروهی از اختلالات تکاملی اطلاق می‌شود که از نشانه‌های اصلی آن مشکلات در برقراری ارتباط، علایق و بازی‌های محدود و تأخیر تکلم است. با توجه به افزایش قابل توجه نرخ اختلالات طیف اوتیسم، لزوم کشف زودرس این اختلال دو چندان شده است و این امر جز با افزایش آگاهی عمومی میسر نمی‌شود. در این بین، پزشکان و علی‌الخصوص روان‌پزشکان نقش مهم و غیر قابل انکاری در این فرهنگ‌سازی بازی می‌کنند. این دهمین سالی است که در روز دوم آوریل در سراسر جهان مراسمی نمادین در این زمینه برگزار می‌‌شود؛ این روز به عنوان روز افزایش آگاهی عمومی در رابطه با این اختلال نامگذاری شده است.