بهداشت روان

ار آنجا که بهداشت روان پایه و اساس رشد انسان است توجه به آن یکی از ملزومات زندگی موفق است. فراز و نشیب های بسیاری در زندگی وجود دارد که لازم است درباره آن بحث و گفت و گو شود. به همین منظور این واحد با هدف پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی در زمینه های مختلف ، اعم از تهیه بروشورهای آموزشی، گاهنامه، برگزاری نمایشگاه، مسابقات کتابخوانی و فعالیت های پژوهشی کاربردی اقدام می نماید. همچنین این واحد با برگزاری دوره های آموزشی نظیر آموزش پیش از ازدواج، مهارت های زندگی، ارتقا تحصیلی، پیشگیری از اعتیاد در سطوح مختلف ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان فعالیت دارد.

کلید واژه ها: بهداشت روان

تعداد بازدید:۷۹۷