آموزش

این واحد در شعبه مرکزی فعال است و کلیه برنامه های آموزش شامل کارگاه ها و دوره های آموزشی، سخنرانی، نمایش فیلم، بروشورهای آموزشی و مسابقات کتابخوانی را ارائه می دهد. اعلام برنامه ها از طریق سایت مرکز مشاوره و کانالهای دانشجویی و نصب پوستر در خوابگاه ها و فضاهای دانشجویی صورت می گیرد.

تعداد بازدید:۶۱۵