اعضای هیات ممیزه دوره پنجم

تعداد بازدید:۴۳۰۵
دکتر حمید ابریشمی

  دکتر احمد لامعی گیو

  رئیس دانشگاه و رئیس هیأت ممیزه


 •   عضو هیات علمی گروه آموزشی ادبیات و علوم انسانی

دکتر حمید ابریشمی

  دکتر حمید ابریشمی

  نماینده وزیر


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد

 •   دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

  دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

  نماینده وزیر


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی آمار

 •   دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر غلامحسین رونقی

  دکتر غلامحسین رونقی

  نماینده وزیر


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی شیمی

 •   دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر غلامحسین رونقی 

  دکتر سیدجواد حسینی واشان

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه


 •   عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم تربیتی

 

دکتر غلامحسین رونقی 

  دکتر حمید فلقی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی برق قدرت

 

دکتر محمد علی بهدانی

  دکتر محمد علی بهدانی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت

دکتر محمد بهنام فر

  دکتر محمد بهنام فر

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه ادبیات

دکتر سوسن صادقی

دکتر مسلم باشتنی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه علوم دامی

دکتر حسن فرسی

  دکتر حسن فرسی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه برق مخابرات

دکتر سید همایون فرهنگ فر

  دکتر سارا سبحانی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

دکتر سید سعید محمدی

  دکتر سید سعید محمدی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

دکتر محمد علی ناصری

  دکتر محمد علی ناصری

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

دکتر سید یوسف احمدی بروغنی

  دکتر حسن حسن‌زاده

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه مکانیک

دکتر ابوالفضل اکبرپور

  دکتر ابوالفضل اکبرپور

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه


 •   عضو هیأت علمی گروه عمران

دکتر حسین بارانی

  دکتر حسین بارانی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه نساجی

دکتر مرضیه ثاقب جو

  دکتر مرضیه ثاقب جو

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی

دکتر محمد خنجری صادق

  دکتر حسین فضائلی مقیمی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه ریاضی

دکتر سید مهدی رحیمی

  دکتر سید مهدی رحیمی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه ادبیات

دکتر علی شهیدی

  دکتر علی شهیدی

  عضو حقیقی


 •   عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب

 

 


آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۴۰۱