شعار روز، نکته روز دوم

۰۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۱ کد : ۱۰۲۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۲۱
عملیات بیولوژیکی به هر روشی که انجام شود هدف مستقیم یا غیر مستقیم آن کاهش توانایی یک جمعیت است.

هرگونه استفاده عمدی از موجودات زنده و یا محصولات حاصل شده از آن ها را به هدف تقلیل توان طرف مقابل جنگ بیولوژیکی می گویند؛عملیات بیولوژیکی به هر روشی که انجام شود هدف مستقیم یا غیر مستقیم آن کاهش توانایی یک جمعیت است. پخش عمده این مواد توسط دشمن به صورتی است که این عوامل بیماری زا را در حالت زنده از سه راه ارتباطی تنفس، پوست و لوله گوارشی وارد بدن افراد می نماید. ماده بیولوژیک تنفسی ابتدا باید به ذرات آئروسل که موجود در دود، مه، غبار و هوا می باشند تبدیل شود. یکی از موارد مطرح در همه گیری ویروس کرونا احتمال حمله بیولوژیکی بودن آن است.

کلید واژه ها: نکته ها پدافندغیرعامل

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۹