صدور گواهینامه شرکت در کارگاه های برگزار شده توسط کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه

۲۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۲ کد : ۶۷۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۱۸
دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه مستقر در مدیریت حراست در حال صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان در کارگاه ها می باشد.

پس از پایان یافتن هفته پدافندغیرعامل و جمع بندی نهایی فهرست ها، دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه، حدود 100 فقره گواهینامه برای شرکت کنندگان در کارگاه های برگزار شده در دانشگاه بیرجند صادر نموده و  توزیع آن ها نیز در حال اجرا می باشد.

کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه بیرجند

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۷