فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9523335002منیرهتیموریمهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات (IT)
کارشناسی ارشد9523304003آزیتاقیطاسیمهندسی برق - مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد9513335008زهراعباسی مودمهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات (IT)
کارشناسی ارشد9513335004احسانشیرزادمهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات (IT)
کارشناسی ارشد9513335001الهاماسانیمهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات (IT)
کارشناسی ارشد9513316021رسولایرانپورمبارکهمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد9513316019سمیهزنگوییمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد9513316015سجادمحمودی خواهمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد9513316011سلمانزندیان سفیددشتیمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد9513316009عباسدرحیمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸