فارغ التحصیلان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9313316004ملیحهحسینیمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316003سمیهحسین زادهمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316001امیدتبریزی شایستهمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313315015ابراهیممیراحمدیمهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9313315007امیرحسینحمزه ئیانمهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9313315006مناچاکری بجستانیمهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9313315004محمدصالحپناهیمهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9313315002مجتبیامینی نسبمهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9313315001حسنازاد قزلجه مروانمهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9313314008محمدقانعی استادمهندسی فناوری اطلاعات
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸