فارغ التحصیلان


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9313314007شقایقایزدپناهمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد9313314006منیرهقاسمیمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد9313314004سیده نجمهسلیمیانمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد9313314003همارادگهرمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد9313314002مهدیخردمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد9313314001شقایقاستادی عیلکیمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد9313302023بهزادکرمانی کوشهمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9313302020محمدیوسف زاده پایین رودپشتیمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9313302017احسانمنفردمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9313302015ادیبکدخدائیمهندسی برق - قدرت
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸