فارغ التحصیلان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9513304001بهارهارزانیمهندسی برق - مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد9513303004محمدفراهانیمهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد9513303003نگینعباسیمهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد9513303002مهدیطغیانی ریزیمهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد9513302024رامینحسینیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9513302007میلاددرمیانیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9423316003امیرسلطانی محبوبمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد9423302006جوادمنظمی یعقوب زادهمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9423302003سیدمصطفیحسینیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413316017امینتیمورپورمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸