فارغ التحصیلان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9413304015صوفیاپاکزادمهندسی برق - مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد9413304014امیرسزاوارمهندسی برق - مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد9413304013مجیدهادیمهندسی برق - مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد9413304012الهاممحسنی دهنویمهندسی برق - مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد9413304010نگارغنیمهندسی برق - مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد9413304002بهارهبرزگرمهندسی برق - مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد9413303006پوریاچهاب دارشیرازیمهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد9413303005مریمکیانیمهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد9413303004محمدحسینلعلیمهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد9413303003ائل یارفهیمامهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸