فارغ التحصیلان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ناپیوسته8131101100ا حسانخوش کلامعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8030902300ا حسانکاظمیمهندسی برق - قدرت
کاردانی7832411900ا حسانسلیمانیانعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی7436460000ا حسانیگانهکاردان فنی برق - الکترونیک
کارشناسی ناپیوسته8130903300ا حمدثابتیمهندسی برق - قدرت
کاردانی8130700200ا حمدا قاجانی خانی ا بادیبرق - مخابرات
کاردانی7930201900ا حمدشریفی زا ده کلورکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7632211300ا حمدسعادتیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی7532311600ا حمدسبزیکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7331090000ا حمدتوتونیکاردان فنی برق - الکترونیک
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸