فارغ التحصیلان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9413303002فرشادعزیزیمهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد9413302023جلالمحمدیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302020محمدضرغامیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302018محسنبرهانیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302017محبوبهاعتمادی زادهمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302016پیماننویبمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302014روح الهلکزاییمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302012سمانهغوثمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302008رامینزحمتیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302007حامدرضاپورمهندسی برق - سیستم های قدرت
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸