فارغ التحصیلان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9413302006رضاجهانیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302005سعیدثقفیمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد9413302004دانیالپاکدلمهندسی برق - سیستم های قدرت
کارشناسی9412342033علیفرهیختگانمهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
کارشناسی9412325021مریمرفیعیمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد9323316020مجیدتکبیریمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9323316004مجتبیباغبانیمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9323316003عرفانگلزارمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی9322325014مهتابعطائیمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی9322325008شیماکرمانیمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸