فارغ التحصیلان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9313335001حسینخسروی مهموییمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد9313316015نیرهدبیری نیامهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316014منصورهامیرآبادی زادهمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316013احسانیعقوبیمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316012سعیدوارستهمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316011محبوبهنیشابوریمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316010سیدرضاموسوی نژادمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316009ناهیدلالهمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316007رضاسلمانیمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9313316006شیوادهقانیمهندسی برق-الکترونیک
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸