فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ناپیوسته8818303618سیدمحمدمهدیاحمدیان زادهمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303607محمدحاجی زادهمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303594مهدیخردمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303583محمدرضامشعلمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303572فرزادمیرزاخانیمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303561آرمانصالحیمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303549فرزادنادیمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303538زهرهنصیریمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303527محسنکشاورز رضامهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته8818303516سجادعسکریمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸