فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
دکترا9316302007جوادقلی نژادمهندسی برق - قدرت
دکترا9316302003سیدآرشرفیعیمهندسی برق - قدرت
دکترا9316302002همارشیدی زاده کرمانیمهندسی برق - قدرت
دکترا9216336004پوریااعتضادی فرمهندسی برق-مخابرات سیستم
دکترا9216324003مسعودخزاعی فدافنمهندسی برق الکترونیک-گرایش سیستم
دکترا9216302008حجتمویدی رادمهندسی برق - قدرت
دکترا9216302007مصطفیواحدی پوردهرائیمهندسی برق - قدرت
دکترا9216302004رضاکاظمی گل خندانمهندسی برق - قدرت
دکترا9116337002مرتضیحیدریمهندسی برق قدرت-الکترونیک قدرت
دکترا9116337001هادیافکارمهندسی برق قدرت-الکترونیک قدرت
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸