فارغ التحصیلان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کاردانی8421301057امیناتش فرازکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8421301046علیاسکندریکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8411303578حسینصیامیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8411303567ریحانه الساداتموسویانعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8411303556سعیدهقاسم نیای ترشیزیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8411303545زهراشجاع سنگچولیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8411303534جواددهقانی احمدابادعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8411303498مهدیایمانیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8411303465مسلمابراهیمیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8411303409اکرمفرخ پورعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸