فارغ التحصیلان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
دکترا9116309008ارسلاننجفیمهندسی برق- قدرت گرایش سیستم
دکترا9116309006کاظمعاملیمهندسی برق- قدرت گرایش سیستم
دکترا9116309003امینرنجبرانمهندسی برق- قدرت گرایش سیستم
دکترا9116309001حسیناذرین فرمهندسی برق- قدرت گرایش سیستم
دکترا9016316001مهرانتقی پور گرجی کلائیمهندسی برق-الکترونیک
دکترا9016302005محمدهاشمی نژادمهندسی برق-مخابرات
دکترا9016302003محسنزردادیمهندسی برق-الکترونیک
دکترا9016302002سیدمحمدرضویمهندسی برق-الکترونیک
دکترا9016302001مهدیتورانیمهندسی برق - قدرت
کاردانی9122315002داریوشپورعالیبرق - مخابرات
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸