فارغ التحصیلان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کاردانی8521301157زینبنوریکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8521301146اصغردانشمندخانیکیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8521301124مرتضیداودیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8521301099فهیمهپورعباسکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301343مهدیپرسان میریککاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301321معصومهابراهیم زاده مقدمکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301310احمدطالع پور اردکانیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301309محمدتنهاکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301296هاجرحمزویکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301285محمدحسینکشاورزیکاردان فنی برق - الکترونیک
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸