فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کاردانی6700001100ابوالحسنپور باقرکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی6711301001مهریفراهیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی6780100000احمداردوی تبادکانمهندسی برق الکترونیک-گرایش سیستم
کاردانی6780300000محمد رضاپورافخمکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی6780700000فهیمهصفار خراسانیکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی6781100000محمدرضافیاضیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی6781600000محمد رضاگندمیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی6781800000محمدامینلاریکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی6782500000فرهادوثوقیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی6800001400سیدغلامرضاحسینیکاردان فنی برق - الکترونیک
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸