فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی ناپیوسته8418302124مرتضیآئینمهندسی برق - قدرت
کاردانی7930200100ولی ا لهآبباریکیکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی8030100100میلادآبتینکاردان فنی برق - الکترونیک
کارشناسی8412302140ملیحهآبیمهندسی برق - قدرت
کاردانی7632210100مهدیآبیارکاردان فنی برق - الکترونیک
کارشناسی9112315001سجادآتش بهارمهندسی برق-مخابرات
کارشناسی8412314219اسماعیلآتش دهقانمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی8522302281یونسآتشگاهیمهندسی برق - قدرت
کارشناسی8522315013ستارآتش‌بهارمهندسی برق-مخابرات
کاردانی7564135000ابوالفضلآتمیانلوآلمان جدیدکاردان فنی برق-قدرت
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸