افتخارات

افتخارات اعضای هیات علمی دانشکده :

  • دکتر محمدرضا آقاابراهیمی    عضو هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت              senior member IEEE
  • دکتر رضا شریعتی نسب       عضو هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت              senior member IEEE
  • دکتر حسن فرسی              عضو هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات          استاد نمونه دانشگاه در سال های 1390و1396و 1397 و پژوهشگر برتر دانشگاه در سال های 1386و 1392 و 1395 و 1397 و پژوهشگر برتر استان در سال 1395

 

 افتخارات دانشجویان دانشکده :

تعداد بازدید:۱۰۸۷