دفتر ریاست

جواد فولادی

  جواد فولادی

  مسئول دفتر


  •   طبقه دوم

  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   داخلی: 563

  •   تلفن :05632202163

  •  

تعداد بازدید:۱۰۰۱