سالن همایش های مجازی-VCICT

   سالن همایش های مجازی


  •   مسئول سالن : مهندس جواد موذن

  •   طبقه دوم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   514

تعداد بازدید:۱۴۳۸