مسئولین

تعداد بازدید:۱۵۸۵۷

محمد حسین خسروی

مدیر امور آموزشی


  • استادیار

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  • گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مرتضی قربانی

معاون مدیر امور آموزشی


  • استادیار

  • دانشکده علوم

  • گروه زیست شناسی

  • ‌‌‌‌‌‌ mghorbany[at]birjand.ac.ir

  •  

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹