سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه عمران

جهت دریافت سرفصل هر رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید


نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس رشته
مهندسیعمرانمهندسی عمران- مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-محیط زیستکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمرانکارشناسی
مهندسیعمرانمهندسی عمران -سازهکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آبکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-مدیریت منابع آبکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷