سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه معدن

جهت دریافت سرفصل هر رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس رشته
مهندسیمعدنمهندسی معدنکارشناسی
مهندسیمعدنمهندسی معدن-اکتشاف معدنکارشناسی
مهندسیمعدنمهندسی معدن-اکتشاف معدنکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -اکتشاف مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -استخراج معدنکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -استخراج مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران- مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-محیط زیستکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمرانکارشناسی
آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷