انتصاب اعضای هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند به عنوان عضو گروه تصویب مطالعات راهسازی خراسان جنوبی

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۰۷:۳۴ کد : ۴۰۲۵ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۷۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، به موجب احکامی جداگانه از سوی مهدی جعفری مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، دکتر حمیدرضا ناصری، دکتر مرتضی عراقی و دکتر محمد اکبری اعضای هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند به مدت یکسال به سمت عضو گروه تصویب مطالعات راهسازی استان خراسان جنوبی منصوب شدند.

در بخشی از این احکام آمده است؛ با عنایت به شایستگی، دانش و تجربیات ارزنده جناب عالی، بدین وسیله به موجب این حکم از تاریخ 10 تیر1398 به مدت یکسال به عنوان عضو گروه تصویب مطالعات راهسازی استان منصوب می شوید. امید است با اتکاء به خداوند متعال، با پشتوانه تجربی و مفید قبلی در انجام امور محوله و تحقق اهداف موفق و مؤید باشید.