عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند: آموزش مستمر موجب رشد و ارتقای دانش و مهارت اعضای سازمان نظام مهندسی می شود

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند: آموزش مستمر موجب رشد و ارتقای دانش و مهارت اعضای سازمان نظام مهندسی می شود

۰۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۷ کد : ۸۸۱ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۷۱
عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند: آموزش مستمر موجب رشد و ارتقای دانش و مهارت اعضای سازمان نظام مهندسی می شود

پیشنهاد دکتر سیدرضا سرافرازی عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه بیرجند با موضوع برنامه آموزش مستمر برای اعضای سازمان نظام مهندسی در کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح و به تصویب رسید.

عضو کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان با اعلام ادامه خبر