اخبار دانشکده - آرشیو

کنفرانس خبری اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب با حضور اصحاب رسانه (امروز ۲۶مهر) در محل سالن همایش های دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
کنفرانس خبری اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب با حضور اصحاب رسانه (امروز ۲۶مهر) در محل سالن همایش های دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

کنفرانس خبری اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب با حضور اصحاب رسانه (امروز ۲۶مهر) در محل سالن همایش های دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

ادامه مطلب