دومین همایش ملی ادبیات مقاومت

تاریخ برگزاری : ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ سایر همایش ها