۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سامانفرزینحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی101031021010
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی101131021011
ابوالفضلنداییحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس روابط عمومی101231021012
حسینسبزه بانحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس امور همایش ها101331021013
تالار ولایتتالار ولایتحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومی-101431021014
مفیدشاطریحوزه ریاست/مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتمدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت106031021060
منیرهرضائیحوزه ریاست/مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی آموزش عالی106131021061
الهاممقدمحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهیمسئول راه اندازی موزه107531021075
نسرینخرمن دارحوزه ریاست/نمايندگي دانشگاهمسئول نمايندگي دانشگاه در تهران-02166431463-02166431179
سید مهدیحسینیحوزه ریاست/هسته گزینش کارکنانمدیر هسته گزینش105031021050
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰