۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سمیهجمالیمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیدبیرخانه مدیریت فرهنگی و اجتماعی601431026014
عاطفهنخعیپردیس هنردفتر مجله711231027112
قاسمنخعی پورحوزه ریاست/اداره حقوقیرئیس اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه107031021070
حاجیبابایی مقدمدانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره امور عمومی610731026107
جوادمؤذنپردیس مهندسیرئیس اداره امور عمومی630731026307
رضاحسن زادهپردیس علوم پایهرئیس اداره امور عمومی661031026610
جوادآشوریپردیس علوم رفتاریرئیس اداره امور عمومی680731026807
مهدیغلامیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیرئیس اداره تعمیرات و نگهداری431331024313
فاطمهتهامیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه514031025140
مهدیعزیزیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هارئیس اداره خوابگاه513031025130
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹