۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حوزه ریاست/دفتر ریاستاتاق جلسات310210021002
معاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری310242254225
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیامدیر گروه310261516151
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقمدیر گروه310261916191
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیمدیر گروه310262116211
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیمدیر گروه310262316231
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیمدیر گروه310262516251
پردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامینشریات310262606260
پردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیمدیر گروه310269116911
310294159415
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹